Get Adobe Flash player

C. R. VyasTapasya
Pandit C.R. Vyas
accompanied by Nana Muley (tabla), Purushottam Walawalkar (harmonium)
Recorded live at the Shanmukhananda Hall, Mumbai, 2nd october 2001
Navras records ltd

Rag Shuddh Kalyan
Rag Bihag

Total duration : 93 minutes

Share