Get Adobe Flash player

VHS Bhimsen Joshi / Gangubai HangalVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1992

Bhimsen Joshi (vocal)
Ramkali (57:01)
Jogiya (thumree) & Bhairavi (thumree) (28:00)

Gangubai Hangal (vocal)
Bhairav (10:10)
Hindol (11:18)

Share