Get Adobe Flash player

VHS Hari Prasad ChaurasiaVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1992

Hari Prasad Chaurasia (flute)
& Zakir Hussain Khan (tabla)
Chandrakauns (92:00)
Dhun (dadra) (16:00)

Share